Beste inwoners van Nispen

Tijdens de openbare jaarvergadering van het bewonersplatform Nispen hebben wij uitleg gegeven over hoe je een wijkvoucher kunt aanvragen bij het BPN en wat er veranderd is.

De aanvraag voor een voucher dien je per e-mail te richten aan het Bewonersplatform Nispen, e-mail zenden naar secretariaat@nispeninfo.nl.
In de e-mail in het kort aangeven waarvoor je de voucher aanvraagt.

De voucher dient volgens richtlijnen Gemeente Roosendaal getoetst te worden aan de volgende voorwaarden;

-Wijkvoucher dient vernieuwend te zijn en een maatschappelijk karakter hebben.
-Commerciƫle doeleinden zijn niet toegestaan.
-Wijkvoucher moet een combinatie hebben om ouderen en jongeren bij elkaar te brengen.
-Indien het ingediende verzoek via een andere subsidiemogelijkheid kan worden gerealiseerd komt dit verzoek niet in aanmerking voor een wijkvoucher.

Men dient de aanvraag persoonlijk te komen toelichten in onze reguliere vergaderingen waarvoor je dan wordt uitgenodigd op de vrije stoel. Toelichting komen geven mag door iedereen van de aanvragende instantie.

Dit komt omdat het toetsen volgens de criteria niet altijd even makkelijk en duidelijk is en we liever 1:1 horen wat de reden is. Wij hebben als BPN dan ook nog de kans om wat aanvullende vragen te stellen.

Na uitleg bespreekt het BPN het ingediende voorstel en komt diezelfde avond met een besluit.
Iedereen kan een aanvraag voor een wijkvoucher doen.