Nispen neemt het voortouw

We hebben de afgelopen jaren als Nispenaren meerdere malen laten zien dat we door gezamenlijke inspanning mooie projecten kunnen realiseren, zoals het Openluchttheater, het vernieuwde kerkplein of de N’Oop. Nu krijgen we de kans om de verduurzaming van ons mooie dorp zelf op te pakken en om de regie daarover ook zelf in handen te houden. ​

Verwarmen zonder fossiele brandstoffen

Het zal u niet zijn ontgaan: in 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. We verwarmen onze huizen tegen die tijd op duurzame wijze, zonder uitstoot van broeikasgassen. Het lijkt nog ver weg; toch is nu het geschikte moment om daarover te gaan nadenken. Gemeenten zijn al druk bezig met de ‘warmtetransitie’, maar de kaarten zijn nog lang niet geschud. Wij als team met vrijwilligers van het Nispens Energie Collectief nemen het initiatief om die transitie in ons dorp zelf vorm te geven. ​