Wij zoeken nieuwe leden
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden ter versterking van ons huidige bestuur. Thans bestaat het Bewonersplatform Nispen uit 8 leden waarin de taken verdeeld moeten worden. Dit is gezien de toekomst niet voldoende. Voor het goed functioneren van het Bewonersplatform Nispen zijn nieuwe leden dringend nodig.

We hebben maandelijks overleg waarin we lopende zaken en nieuwe zaken bespreken. Dit is zeer uiteenlopend van problemen zwerfafval, verkeer, veiligheid, wonen, grijs en groen, nieuwe plannen of initiatieven. Kortom een zeer ruim pakket, waarin iedereen zich naar kunde en tijd kan inzetten.

Meld u aan
Bent u die Nispenaar die betrokken is bij de leefbaarheid van uw dorp en graag haar of zijn steentje bij wilt dragen? Dan nodigen wij u graag uit voor de vrije stoel tijdens ons maandelijks overleg op de tweede of derde maandag van de maand om 19:30 uur in Nisipa. Zo kunt u het komen proeven en ervaren. U kunt zich dan aanmelden per mail op secretariaat@nispeninfo.nl OF zoek contact met één van onze leden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersplatform Nispen