Wijkschouw

Wijkschouw 2013Tijdens de schouwronde inspecteren de gemeente, leden van het Bewonersplatform Nispen en de Nispense inwoners samen de onderhoudstoestand van de openbare ruimte (straten, verlichting, groenonderhoud). Maar bij een wijkschouw kunnen meer onderwerpen aan bod komen, zoals de sociale samenhang, op stapel staande projecten, gevaarlijke plekken, veiligheid en andere problemen van allerlei aard. Door naar de plaatsen waarover gesproken wordt toe te gaan, wordt het besprokene aanschouwelijk.

Allerlei kleine en grote zaken worden genoteerd en de besproken wensen en knelpunten worden vervolgens doorgespeeld naar de verantwoordelijke organisaties, zoals de gemeente, de politie of welzijnswerk. We denken niet in problemen, maar in oplossingen!

De wijkschouw is voor iedereen, aanmelden is niet nodig.