Kerkplein

Nispen ExperienceHet Kerkplein in Nispen is onder wandelaars, fietsers en andere toeristen een gekende pleisterplaats en anderzijds voor het winkelend publiek een parkeerplaats. Het Kerkplein moet het kloppend hart van het dorp zijn en als een theater ingericht worden met verplaatsbare groene rekwisieten om zodoende grote evenementen mogelijk te maken.

De gezamenlijke wens is ook gastvrij te zijn voor bezoekers die per auto Nispen willen aandoen, maar daarbij wel een goede, soepele verkeerstroom te houden. Door gastvrij te zijn, worden passerende automobilisten uitgenodigd zich ook als gast te gaan gedragen. Het Kerkplein is nu vooral een parkeerplaats en verkeersplein en het biedt onvoldoende mogelijkheden tot vertoeven of goede toegankelijkheid van de oudere, slecht ter been zijnde, Nispenaar of bezoeker. Het idee is De Heerlijckheijd Nispen” op het plein uit te dragen met streekproducten, toeristeninformatie en de recreatieve voorzieningen en horecafuncties op het Kerkplein te versterken en de turfgeschiedenis in de kern te verbeelden.

Nispen Inspireert! 2013De ondernemers rond het Kerkplein zijn bereid substantieel te investeren in hun panden en voorzieningen, als daarnaast de provincie en de gemeente meehelpen om het Kerkplein om te vormen tot een recreatieve pleisterplaats. De ondernemers zijn bereid om een cofinancieringverklaring te ondertekenen. Nispense ondernemers willen hier investeren in o.a. (winter)terrassen bij 3 horecazaken, het openstellen en herinrichten van de parochietuin bij de zorginstelling van Groenhuysen en het geheel veranderen van de pui en terras bij cafetaria de 7 Heerlijkheden.

De kerk is bereid om haar grond beschikbaar te stellen om de parkeerplaats achter de kerk te leggen waardoor het Kerkplein gevrijwaard wordt van auto’s. Door de parkeerplaats achter de kerk te verbinden met de basisschool wordt aan, de naar schoolgaande, kinderen een veilige (auto)afzetplaats geboden (Kiss and Ride). Tussen de parkeerplaats en de basisschool wordt een thematuin “De TurfTuin gecreëerd. Dit is een openbare belevingstuin met een turfvaart, een klein coulisselandschap en volkstuin waarbij de basisschoolleerlingen, maar ook ouderen die een klein rondje willen lopen (evt. met rollator), samen de natuur en turfvaartgeschiedenis kunnen beleven.

FietsroutesTen behoeve van de promotie en informatievoorziening “De Heerlijckheijd Nispen” worden folders, wandel-, fiets-, auto- en brommobielroutes, een beleefboek, huisstijl, speciale nieuwsbrief en website ontwikkeld. Ook worden nieuwe streekproducten ontwikkeld en een oplaadpunt voor elektrische fietsen wordt gecreëerd.
Midden in het dorp ligt Het Hertenkamp. Om (oudere) Nispenaren en toeristen een goed startpunt voor een wandeling (met de kleinkinderen) te geven, wordt bereikbaarheid, informatievoorziening en verpozing van het hertenkamp versterkt in combinatie met de ondernemer die hier wil investeren in een Bed&Breakfast.

De plannen zijn al besproken met de ondernemers aan het Kerkplein en omwonenden. Uit deze gesprekken blijkt dat er veel draagvlak is voor de plannen. Veel Nispenaren willen hun handen uit de mouwen steken voor hun dorp. Daarnaast komt deze gezamenlijke wens naar voren in de dorpswaardering en dorpsperspectief. De sociale samenwerkingscultuur in Nispen is zeer groot, zoals in diverse rapporten (dorpsperspectief, wijkatlas gemeente Roosendaal, dorpswaardering) wordt aangetoond. Er is, samen met de ondernemers en bewoners, een aantal sessies georganiseerd, waardoor zij geïnspireerd en geactiveerd zijn om zelf ook te investeren en mee te werken. Meer informatie: Werkgroepen De Heerlijckheijd Nispen.