Heerlijcke Wilgen

SetHeight220-IMG-0831Het Everland vormt een mooi stukje natuur, dat met veel liefde wordt beheerd door Piet van Oeffelen en de everlanders. Niet zaterdag 20 februari maar op zaterdagochtend 5 maart gaan we elf nieuwe wilgen planten, helpen we ze met het knotten en horen we alles over dit mooi stukje heerlijckheijd.

Programma:

9.30 ontvangst bij poort aan de Nispenseweg, wandelingetje met uitleg naar het plantgebied.
10.00 Planten van een nieuwe lijn van 11 wilgen langs sloot. (vanaf Molenbeekfietspad zichtlokatie)
10.30 gezamelijk koffiedrinken……… ¬†daarna nog wat napraten.