Heerlijcke Wilgen


SetHeight220-IMG-0831Het Everland vormt een mooi stukje natuur, dat met veel liefde wordt beheerd door Piet van Oeffelen en de everlanders. Niet zaterdag 20 februari maar op zaterdagochtend 5 maart gaan we elf nieuwe wilgen planten, helpen we ze met het knotten en horen we alles over dit mooi stukje heerlijckheijd.

Programma:

9.30 ontvangst bij poort aan de Nispenseweg, wandelingetje met uitleg naar het plantgebied.
10.00 Planten van een nieuwe lijn van 11 wilgen langs sloot. (vanaf Molenbeekfietspad zichtlokatie)
10.30 gezamelijk koffiedrinken………  daarna nog wat napraten.