Gemeente investeert ruim 2 ton in Nispen

wethouder jongmansWethouder Kees Jongmans maakte tijdens het congres Roosendaal Ontmoet Roosendaal (dit jaar in dorpshuis Nisipa) bekend dat het college van b&w voorstelt om ruim twee ton euro te investeren in De Heerlijckheijd Nispen voor een nieuw project om de leefbaarheid in het dorp te versterken. Dit is wat het college van burgemeester en wethouders wil voorstellen aan de raad. Eerder ontving Nispen al € 400.000 van de provincie en de inwoners krijgen ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) om te investeren in de eigen leefomgeving. De bijdrage van de gemeente is bedoeld voor zaken zoals bestrating en materialen en de bijdrage van de provincie geeft de mogelijkheid om vele vrijwilligers in te zetten.

In 2013 zijn vele projecten in de wijken en dorpen met succes gestart, zoals DE Toltuin, Westrandpark, de wijkteams in Kroeven, Kalsdonk en Langdonk en het wijkzorgteam Westrand. Een aantal projecten is nog niet afgerond en daarom wordt aan de raad voorgesteld om het beschikbare geld uit 2013 te kunnen benutten in 2014. Ook is niet al het beschikbare geld opgegaan, omdat de kosten meevielen of een project niet van start kon gaan.

Pleisterplaats

Een nieuw project dat werd ingediend is dat van de Heerlijckheijd Nispen. Dit plan bestaat uit vele deelplannen voor bijvoorbeeld de realisatie van de TurfTuin en de  benutting van de pastorie. Beide zijn bedoeld voor ontmoeting, maar ook voor de versterking van de Nispense identiteit als een volwaardige toeristische pleisterplaats in het regionaal toeristisch netwerk. Verder zijn deelplannen ingediend voor het versterken van de kwaliteit van de (winkel)voorzieningen en de horeca, het aanpassen van de inrichting van het kerkplein en het realiseren van een nieuwe parkeervoorziening.  Het totaalproject heeft een looptijd van maximaal drie jaar.

Breed gedragen

Wethouder Kees Jongmans (leefbare wijken en dorpen): “De samenwerking die nu in Nispen ontstaat is uniek, de inwoners hebben zich echt weten te verenigen. Na Moerstraten (MFA Parelmoer) en Heerle (herinrichting kerk, sporthal en sportvelden), is het gerechtvaardigd dat nu het volgende dorp aan de beurt is. Nog afgezien van het feit dat hun plan breed gedragen is en haalbaar, en waarmee  het dorp straks kan stralen als nooit te voren.”