Enquête toekomstige woningbouw Nispen

 

Tijdens de jaarvergadering van het Bewonersplatform Nispen in november 2016 kwamen er diverse vragen met betrekking tot toekomstige woningbouw in Nispen.

Daarnaast worden er op dit moment door de Stichting Dorpshuis Nisipa plannen gemaakt voor verhuizing naar het huidige kerkgebouw. Op 14 juni wordt door Stichting Dorpshuis Nisipa een aparte bijeenkomst georganiseerd met betrekking tot deze plannen. Indien deze verhuizing plaatsvindt zal er op de locatie van het huidige Nisipa ruimte komen voor woningbouw.

Omdat het Bewonersplatform graag een idee heeft van de woningbehoefte van de Nispenaren kunt u de volgende Enquête downloaden en inleveren. De Enquête wordt ook huis-aan-huis bezorgd.

 

Download:
Enquête toekomstige woningbouw Nispen (pdf)