Dorpswethouder Steven Adriaansen wordt burgemeester Woensdrecht

AdriaansenOnze dorpswethouder en coördinator Wijkgericht Werken Steven Adriaansen is benoemd tot burgemeester in Woensdrecht. Jaren hebben we als platform goed met Steven samengewerkt en konden met Nispense vragen bij hem terecht. Het Wijkgericht Werken heeft goed vorm gekregen en onze contacten met de gemeente zijn een stuk gemakkelijker geworden. We wensen Steven veel succes en zullen hem als buurgemeente nog vaker tegenkomen.

Zijn taken zijn overgenomen door 2 wethouders. De Dorpswethouder is Toine Theunis geworden, de meesten van u niet onbekend en vaak geziene man in Nispen. De coördinator Wijkgericht Werken is
Kees Jongmans geworden. Kees is zaterdag 29-september reeds op werkbezoek geweest in Nispen om met eigen ogen onze plannen voor de Heerlijckheijd Nispen te aanschouwen. Hij gaat nu aan de slag om, samen met Toine, in de gemeente extra gelden te vinden om de Heerlijckheijd tot een succes te maken. De derde wethouder Hans Verbraak is momenteel bezig om de school beter te laten onderhouden (u leest hier elders in deze nieuwsbrief meer over).

Alle drie de wethouders zijn dus bezig met Nispen; Aan de slag!