De Heerlijckheijd Nispen


Molen van Aerden

Nispen is een typisch Brabants echt, hecht, karakteristiek en ondernemend dorp. Het is er rustig, mensen groeten elkaar. Er is veel saamhorigheid en een bloeiend verenigingsleven. Er is geborgenheid, maar het dorp staat, vanuit zijn oorsprong als grensdorp, ook open voor buitenstaanders. Van oudsher gelegen aan transportroutes, in het verre verleden aan de turfroutes, waar naast de douanepost de nodige cafés, restaurants en het hotel werden gebouwd. Later gelegen langs toeristische routes, waarbij de pleisterplaatsfunctie werd behouden tussen de grote natuurgebieden Kalmthoutse heide, Brabantse Wal, Rucphense heide, landgoed Visdonk en landgoed Wouwse Plantage.

De sterke punten zijn het omringend unieke coulisselandschap, de sociale cohesie, het verenigingsleven en vooral de geestdrift om zelf zaken aan te pakken en te realiseren (burgerkracht, zelfredzaamheid). Ook de middenstand is qua voorzieningenniveau nog op peil. Dit komt doordat er ook veel mensen van buiten Nispen komen winkelen en hun weg vinden naar de schoenmaker die nog ambachtelijk repareert, de supermarkt waar veel mensen uit Essen komen, de prijzen winnende kwaliteitslager en de bakker die regionaal bekend staat om o.a. zijn Heerlijcke Nispense Worstenbroodjes. Ook vanuit Schijf, Wouwse Plantage, Wouw, Roosendaal en België komen klanten, die in Nispen vinden wat in het eigen dorp of stad niet (meer) aanwezig is of wat in Nispen Heerlijcker is. Voor de vele Nederlanders die net over de grens in Essen, België wonen, staat in Nispen op het Kerkplein de eerste, makkelijk te bereiken, Nederlandse Pinautomaat. Deze wordt veel gebruikt en trekt daardoor vele potentiële (welgestelde) consumenten aan.

Oostmoer NispenDe afgelopen jaren zijn al vele (door)starters die geboren zijn in Nispen terug naar het dorp verhuisd. Door de o.a. de bouw van Oostmoer en recentelijk de initiatieven voor starterwoningen bij CPO Rozenakker. Hierdoor houdt de basisschool volgens tellingen de eerste 20 jaar een stabiel leerlingaantal van boven de 120.

Wij kunnen ons in Nispen specialiseren op een aantal voorzieningen, die in de omgeving ontbreekt of naar verwachting gaan wegvallen: onze detailhandel, horeca en verzorgingshuis voor ouderen met zware zorgvraag.
En andersom: wij kunnen dan voor een deel van de voorzieningen elders in onze regio terecht. We hopen dat onze aanpak van de krimp ook inspirerend is voor andere kleine dorpen en kernen van andere gemeenten. Niet om elkaar de loef af te steken of dat we allemaal alle voorzieningen wensen, maar om te specialiseren en elkaar aan te vullen.