Bewonersplatform


Het Bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen.

We bestaan uit gewone inwoners van het dorp Nispen en het buitengebied.

In dit verband is het bewonersplatform voor veel uitvoerings- en beleidsaangelegenheden een klankbord voor de gemeente Roosendaal. Wij denken en praten mee over ontwikkelingen in Nispen, of die Nispen aangaan. Naast deze klankbordfunctie houdt het bewonersplatform zich bezig met het opsporen en in kaart brengen van wensen en behoeften van de bewoners van Nispen. Wij kunnen ons werk als vertegenwoordiging van de bewoners alleen goed doen wanneer we terugkoppeling krijgen van u. Schroom niet om contact met ons op te nemen of iemand van ons aan te spreken. Wij kunnen u dan wellicht zelf van dienst zijn of u in contact brengen met de juiste instantie.

Bij de vergaderingen van het bewonersplatform zijn naast de leden van het platform meestal de wijkmanager vanuit de gemeente Roosendaal en andere adviseurs aanwezig zoals de wijkagent, de dorpsman van Allee wonen, maatschappelijke ondersteuners vanuit bv traverse.

heerlijckheidnispenlogoHet Bewonersplatform heeft bij de provincie Noord-Brabant een subsidie aangevraagd en verkregen voor “de Heerlijckheijd Nispen”. U leest hier meer over bij “De Heerlijckheid Nispen”

 

Doelstelling
Wat doet het Bewonersplatform ?
Het platform heeft als doelstelling het verbeteren van de leefbaarheid van Nispen. In dit verband is het bewonersplatform voor veel uitvoerings- en beleidsaangelegenheden een klankbord voor de gemeente Roosendaal. Wij denken en praten mee over ontwikkelingen in Nispen, of die Nispen aangaan. Naast deze klankbordfunctie houdt het bewonersplatform zich bezig met het opsporen en in kaart brengen van wensen en behoeften van de bewoners van Nispen. Het is onze bedoeling de voor onze inwoners belangrijke onderwerpen op de gemeentelijke agenda te krijgen.

Wij kunnen ons werk als vertegenwoordiging van de bewoners alleen goed doen wanneer we terugkoppeling krijgen van u. Wij bieden u dan ook de mogelijkheid al uw vragen, opmerkingen, problemen of ideeën over Nispen op de site aan ons te stellen of ze direct naar ons te mailen. Wij kunnen u dan wellicht zelf van dienst zijn of u in contact brengen met de juiste instantie.

Op deze site willen we zoveel mogelijk informatie van en over Nispen gratis beschikbaar stellen voor alle inwoners, maar uiteraard ook aan alle anderen die hierin geïnteresseerd zijn. Naast de informatie over het dorp worden allerlei actuele zaken vermeld zoals: activiteiten die plaats gevonden hebben of nog plaats moeten vinden, foto’s van festiviteiten en ander nieuws.

Uitvoering
Hoe werken we?
Het bewonersplatform komt meerdere malen per jaar bij elkaar. Bij deze vergaderingen zijn naast de leden van het platform meestal de wijkmanager vanuit de gemeente Roosendaal en andere adviseurs aanwezig. Naast deze algemene vergaderingen werken we binnen het bewonersplatform in kleinere groepen waarin alleen de afzonderlijke aandachtsgebieden of speciale projecten op de agenda staan.
Elk jaar is er in het najaar een algemene vergadering waarvoor ook de inwoners van Nispen zijn uitgenodigd. Naast een terugblik over het afgelopen jaar lichten we de plannen voor het komende jaar toe en komt er een algemeen onderwerp wat op dat moment actueel is in Nispen aan de orde.

Deze website is voor het platform een van de mogelijkheden om met de bewoners van Nispen contact te onderhouden. Vier keer per jaar verspreiden we onder de Nispenaren een nieuwsbrief waarin actuele zaken aan bod komen. Het staat u uiteraard ook vrij om contact op te nemen met een van de platformleden.

Samenstelling
Het bewonersplatform is door de gemeente Roosendaal in 1998 in het leven geroepen. Het is een groep van  bewoners, waarvan de samenstelling van het bewonersplatform een afspiegeling is van de Nispense inwoners.

Het bewonersplatform is altijd op zoek naar nieuwe leden. Bent u die Nispenaar die betrokken is bij de leefbaarheid van uw dorp en zou u graag lid worden van het bewonersplatform?
Neem dan contact met ons op .